قیمت قبر در بهشت زهرا


قیمت قبر در بهشت زهرا : بزرگترین آرامگاه در شهر تهران در جنوب استان تهران واقع شده که بهشت زهرا نامیده می شود که دارای سه فاز مجزا می باشد .
با توجه به سیاست مدیریت سازمان در چند سال اخیر واگذاری قبر بعنوان پیش فروش جلوگیری شده تا بتوانند با نظارت و کنترل بیشتر ، قبر ها را تحویل دهند .


قیمت قبر در فاز ۱ بهشت زهرا
فاز یک بهشت زهرا شامل قطعات ۱ تا ۱۱۲ میباشد که از قطعات اولیه بوده و بیش از ۴۰ سال از دفن میگذرد طبق فتاوای مراجع تقلید میتوان در قبرهای قدیمی متوفی جدید دفن نمود در ازای ارائه سند قبر توسط صاحبان اصلی ، قبر سه طبقه تحویل آنها داده خواهد شد که مبلغ نه میلیون تومان (به ازای هر طبقه سه میلیون تومان ) سازمان بهشت زهرا دریافت مینماید اما اگر در این قطعات قبور خالی وجود داشته باشد مبالغی در حدود 12 تا 15 میلیون تومان باید پرداخت نمود .
قیمت قبر در فاز ۲ بهشت زهرا
فاز ۲ بهشت زهرا که شامل قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۸ میباشد بدلیل آنکه زمان زیادی از آن نگذشته دارای قبور مختلفی از نوع یک تا سه طبقه میباشد که قیمتهای آن متفاوت میباشد که تقریبا به ازای هر قبر میانگین هفت میلیون تومان میباشد.
قیمت قبر در فاز ۳ بهشت زهرا
فاز ۳ بهشت زهرا شامل قطعات ۳۰۰ تا ۳۲۱ میباشد که دارای قیمتهای متفاوت است در این فاز قطعات قدیمی تر مثل قطعه ۳۰۰ تا ۳۱۵ که تقریبا تکمیل میباشد که جهت رزرو در این فاز به ازای هر قبر سه و نیم میلیون تومان میباشد.
هزینه قبر در قطعات ویژه و خاص بهشت زهرا
در سازمان بهشت زهرا قطعات ویژه ای به گروه های مختلف اختصاص دارد که با توجه به تایید نهاد مربوطه قبور بصورت رایگان در اختیار افراد قرار داده میشود از جمله میتوان به ایثارگران و جانبازان دوران جبهه اشاره کرد که در قطعات اختصاص داده شده دفن میگردند و دیگر افراد می توان به خانواده های شهدا نام برد و همچنین اهداکنندگان عضو که با تایید سازمان های مربوطه در قطعات مخصوص دفن میگردند همچنین هنرمندان و نام آوران هم بصورت رایگان در قطعات مربوطه دفن میگردد همچنین قطعات کودکان زیر ۶ ساله در سازمان که به نام فرشتگان معروف است کاملا رایگان میباشد
با نظر سازمان بهشت زهرا مدیرعامل سازمان میتواند تا ۵۰ درصد تخفیف به افراد ارائه نماید

قیمت آرامگاه های خانوادگی در بهشت زهرا تهران
با وجود اینکه تنها آرامستان فعال در تهران بهشت زهرا میباشد با وجود اینکه سازمان بهشت زهرا روزانه ۱۷۰ تا ۲۰۰متوفی پذیرش میگردد که این امر تاثیر بسیاری در قیمتهای قبور در این مکان نداشته است اما در حال حاضر تنها آرامستان فعال شهر تهران سازمان بهشت زهرا میباشد این سازمان دارای آرامگاههای خانوادگی میباشد که قیمت هر آرامگاه بستگی به تعداد قبور داخل آنها دارد که هر قبر داخل آن از 12 تا 15 میلیون تومان میباشد.