نقشه بهشت زهرا (س) شهر تهران

نقشه بهشت زهرا (س) شهر تهران

نقشه مصور جدید بهشت زهرا (س) با اطلاعات کامل همراه با راهنمایی در خصوص راههای دسترسی و معرفی امکانات رفاهی موجود، توسط سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری تهران در اختیار شما شهروندان تهرانی قرار گرفت.

دانلود با امکان بزرگنمایی