گروه عرفانی آوا و نوا

اجرای مراسم ترحیم توسط مداح و گروه موسیقی عرفانی همراه با سازهای نی ، دف و دیگر سازها (سنتور،کمانچه و ...) و خواننده بنا به درخواست شما همراه سیستم صوتی با کیفیت اجرا می گردد.

{-module 146 -}

خواننده ،گروه نوازنده و مداح

اعزام مداح برای یک ساعت

400,000 تومان
اضافه به سبد خرید ADD_TO_PRODUCT_LINK
تمامی مناطق
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.

اعزام خواننده با سیستم صوتی و نوازنده نی برای یک ساعت

850,000 تومان
اضافه به سبد خرید ADD_TO_PRODUCT_LINK
تمامی مناطق
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.

اعزام خواننده با سیستم صوتی و نوازنده نی و دف برای یک ساعت

1,050,000 تومان
اضافه به سبد خرید ADD_TO_PRODUCT_LINK
تمامی مناطق
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.

اعزام خواننده با سیستم صوتی ، نوازنده نی ، دف ، سنتور و یک ساز اضافه(کمانچه،تار و ...) برای یک ساعت

1,450,000 تومان
اضافه به سبد خرید ADD_TO_PRODUCT_LINK
تمامی مناطق
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.

اعزام خواننده با سیستم صوتی و نوازنده نی و دف و سنتور برای یک ساعت

1,250,000 تومان
اضافه به سبد خرید ADD_TO_PRODUCT_LINK
تمامی مناطق
لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
نتایج 1 تا 5 از کل 5 نتیجه